Toyo Ito: Notable Works

Toyo Ito, Hon. FAIA.

White U (house), Nakano-ku, Tokyo, Japan, 1976.

Silver Hut (house) Nakano-ku, Tokyo, Japan, 1984.

Tower of Winds, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan, 1986.

Yatsushiro Municipal Museum, Yatsushiro-shi, Kumamoto, Japan, 1991.

Dome in Odate, Odate-shi, Akita, Japan, 1997.

Sendai Mediatheque, Sendai-shi, Miyagi, Japan, 2000.

Sendai Mediatheque, Sendai-shi, Miyagi, Japan, 2000.

2002 Serpentine Gallery Pavilion, London.

2002 Serpentine Gallery Pavilion, London.

Matsumoto Peforming Arts Center, Matsumoto-shi, Nagano, Japan, 2004.

Tod’s Omotesando Building, Shibuya, Tokyo, 2004.

Tod’s Omotesando Building, Shibuya, Tokyo.

Meiso no Mori Municipal Funeral Hall, Kakamigahara-shi, Gifu, Japan, 2006.

Meiso no Mori Municipal Funeral Hall, Kakamigahara-shi, Gifu, Japan, 2006.

Tama Art University Library, Hachioji-shi, Tokyo, Japan, 2007.

Tama Art University Library, Hachioji-shi, Tokyo, Japan, 2007.

Za-Koenji Public Theatre, Suginami-ku, Tokyo, Japan, 2008.

Za-Koenji Public Theatre, Suginami-ku, Tokyo, Japan, 2008.

Main Stadium for The World Games 2009, Kaohsiung, Taiwan, 2009.

Main Stadium for The World Games 2009, Kaohsiung, Taiwan, 2009.

Taichung Metropolitan Opera House, Taichung, Taiwan (in progress).

Taichung Metropolitan Opera House, Taichung, Taiwan (in progress).

Toyo Ito Museum of Architecture, Steel Hut, Imabari-shi, Ehime, Japan, 2011.

Toyo Ito Museum of Architecture, Steel Hut, Imabari-shi, Ehime, Japan, 2011.

Toyo Ito Museum of Architecture, Silver Hut, Imabari-shi, Ehime, Japan, 2011.

Toyo Ito, Hon. FAIA.

Join the Discussion

Please read our Content Guidelines before posting

Close X